63 278 06 81 biuro@idziaktrans.pl

DOKUMENTY

Poniżej prezentujemy Państwu dokumenty potwierdzające rzetelność firmy Idziak Trans.

Są tu niezbędne narzędzia do pracy w branży transportowej.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Licencja na międzynarodowy przewóz

Rejestracja podmiotu jako płatnik VAT

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zaświadczenie o numerze REGON

Polisa